Watch movie
Čest a sláva
online

Film Čest a sláva
  Trailer for movie Čest a sláva Trailer
Watch movieČest a sláva HD online . Try Lepšia.TV for 0.10 € for 10 days without commitment. Order Lepšia.TV and watch 2 145 movies over the Internet on your TV or computer and 139 television stations with up to 100 days of archive and unlimited uploads. Have fun with goNET TV already in0.10 €!

Movie information

Nerytířská klání českého rytíře Ryndy ve vynikajícím podání Rudolfa Hrušínského. Čechy, podzim roku 1647. Země je zničená třicetiletou válkou, zdeptaná habsburskou mocí a násilím katolické církve, která se všemi silami snaží vymýtit poslední zbytky protestantství. Všude vládne chudoba, často i hlad. Dokonalým obrazem těchto poměrů je malá tvrz českého šlechtice, na níž se odehrává tento příběh. Rytíř Václav Rynda z Loučky chce v těžké době přežít a mít klid. Dlouho odolává svodům protestantského emigranta Jindřicha Donovalského, nyní ve službách francouzského krále, který jej chce vyprovokovat ke vzpouře proti Habsburkům. Když je uzavřen westfálský mír, pro Donovalského a jeho společníky válka skončila. Rytíř Rynda však s hrstkou věrných vyráží do sebevražedného boje za čest a slávu...

Genre: Historical
Directed by: Hynek Bocan
Starring: Rudolf Hrusínský (Rynda), Karel Höger (Donovalsky), Blanka Bohdanová (Katerina), Josef Kemr (Captain), Iva Janzurová (Dorota), Adolf Minský
Screenplay: Hynek Bocan, Karel Michal
Country: Czechoslovakia
Year: 1968
Score: 82 %
Play this program broadcasted on channel CS Film at 1.6.2023 22:00
  Czech Republic Czech Republic   Slovakia Slovakia   Poland Poland   Croatia Croatia   Українська Українська