Názov projektu: Interaktívna TV

Predmetom projektu je dokončenie vývoja a rozvoj nového ICT riešenia, ktoré ponúkne nové možnosti pri sledovaní televízneho obsahu. Cieľom projektu je dokončenie vývoja a ďalší rozvoj softvérových aplikácií a funkcionalít a vytvorenie odladeného hardvérového zariadenia, ktoré cez internetový protokol IPTV umožní sprostredkovanie sledovania lineárneho a nelineárneho televízneho obsahu a v užívateľsky priateľskom rozhraní ponúkne možnosť personifikácie sledovaných relácií.

Na vývoji a testovaní sa bude podieľať 5 členov realizačného tímu - programátori, testeri a softvérový architekt. Projekt bude riešený od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2018.


Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

  Česká republika Česká republika   Írsko Írsko   Poľsko Poľsko   Chorvátsko Chorvátsko   Ukrajina Ukrajina