Názov projektu: Interaktívna TV

Predmetom projektu je dokončenie vývoja a rozvoj nového ICT riešenia, ktoré ponúkne nové možnosti pri sledovaní televízneho obsahu. Cieľom projektu je dokončenie vývoja a ďalší rozvoj softvérových aplikácií a funkcionalít a vytvorenie odladeného hardvérového zariadenia, ktoré cez internetový protokol IPTV umožní sprostredkovanie sledovania lineárneho a nelineárneho televízneho obsahu a v užívateľsky priateľskom rozhraní ponúkne možnosť personifikácie sledovaných relácií.

Na vývoji a testovaní sa bude podieľať 5 členov realizačného tímu - programátori, testeri a softvérový architekt. Projekt bude riešený od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2018.


Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

  Česká republika Česká republika   Po anglicky Po anglicky   Polsko Polsko