Sledovať
Hlavné správy
online

Hlavné správy
Sledujte Hlavné správy online. Lepšia.TV vám prináša najčerstvejšie kauzy, spravodajstvo či publicistické programy online, kedykoľvek máte čas. Vyskúšajte Lepšia.TV za 0.10 € na 10 dní bez záväzkov. Predplaťte si Lepšia.TV a získajte vysielanie 140 TV staníc vrátane neobmedzeného nahrávania, videotéky a zhliadnutí až 100 dní spätne. Objavte svet Lepšie.TV už od 0.10 € mesačne!

Informácie o relácii

Hlavnou spravodajskou reláciou vysielanou na TA3 sú Hlavné správy. Informujú o udalostiach, ktoré sa odohrali počas dňa, doma i v zahraničí

Žáner: Správy
Vysielané na: TA3

Zoznam epizód

vysielané 1.12. Hlavné správy 1.12.2023 - sledovať
vysielané 2.12. Hlavné správy 2.12.2023 - sledovať
vysielané 3.12. Hlavné správy 3.12.2023 - sledovať
vysielané 4.12. Hlavné správy 4.12.2023 - sledovať
vysielané 5.12. Hlavné správy 5.12.2023 - sledovať
vysielané 6.12. Hlavné správy 6.12.2023 - sledovať
vysielané 7.12. Hlavné správy 7.12.2023 - sledovať
  Česká republika Česká republika   Írsko Írsko   Poľsko Poľsko   Chorvátsko Chorvátsko   Ukrajina Ukrajina