Sledovať
Hlavné správy
online

Hlavné správy
Sledujte Hlavné správy online. Lepšia.TV vám prináša najčerstvejšie kauzy, spravodajstvo či publicistické programy online, kedykoľvek máte čas. Predplaťte si Lepšia.TV a získajte vysielanie 117 TV staníc vrátane neobmedzeného nahrávania, videotéky a zhliadnutí až 30 dní spätne. Objavte svet Lepšie.TV už od 7.39 € mesačne!

Informácie o relácii

Hlavnou spravodajskou reláciou vysielanou na TA3 sú Hlavné správy. Informujú o udalostiach, ktoré sa odohrali počas dňa, doma i v zahraničí

Žáner: Správy
Vysíláno na: TA3

Zoznam epizód

Hlavné správy 14.5.2022 - sledovať
Hlavné správy 15.5.2022 - sledovať
Hlavné správy 16.5.2022 - sledovať
Hlavné správy 17.5.2022 - sledovať
Hlavné správy 18.5.2022 - sledovať
Hlavné správy 19.5.2022 - sledovať
Hlavné správy 20.5.2022 - sledovať
  Česká republika Česká republika   Po anglicky Po anglicky   Poľsko Poľsko   Chorvátsko Chorvátsko