Sledovať
Hlavné správy
online

Hlavné správy
Sledujte Hlavné správy online. Lepšia.TV vám prináša najčerstvejšie kauzy, spravodajstvo či publicistické programy online, kedykoľvek máte čas. Vyskúšajte Lepšia.TV za 0.10 € na 10 dní bez záväzkov. Predplaťte si Lepšia.TV a získajte vysielanie 133 TV staníc vrátane neobmedzeného nahrávania, videotéky a zhliadnutí až 100 dní spätne. Objavte svet Lepšie.TV už od 0.10 € mesačne!

Informácie o relácii

Hlavnou spravodajskou reláciou vysielanou na TA3 sú Hlavné správy. Informujú o udalostiach, ktoré sa odohrali počas dňa, doma i v zahraničí

Žáner: Správy
Vysielané na: TA3

Zoznam epizód

vysielané 23.3. Hlavné správy 23.3.2023 - sledovať
vysielané 24.3. Hlavné správy 24.3.2023 - sledovať
vysielané 25.3. Hlavné správy 25.3.2023 - sledovať
vysielané 26.3. Hlavné správy 26.3.2023 - sledovať
vysielané 27.3. Hlavné správy 27.3.2023 - sledovať
vysielané 28.3. Hlavné správy 28.3.2023 - sledovať
vysielané 29.3. Hlavné správy 29.3.2023 - sledovať
  Česká republika Česká republika   Po anglicky Po anglicky   Poľsko Poľsko   Chorvátsko Chorvátsko   Yкраїнська Yкраїнська