Hlavné správy

Sledovať
Hlavné správy
online

Sledujte Hlavné správy online. Lepšia.TV vám prináša najčerstvejšie kauzy, spravodajstvo či publicistické programy online, kedykoľvek máte čas. Predplaťte si Lepšia.TV a získajte vysielanie 119 TV staníc vrátane neobmedzeného nahrávania, videotéky a zhliadnutí až 30 dní spätne. Objavte svet Lepšie.TV už od 7.39 € mesačne!

Informácie o relácii

Hlavná spravodajská relácia na TA3. Hlavné správy informujú o udalostiach, ktoré sa odohrali počas dňa, doma i v zahraničí ("N" - program tlmočený do posunkovej reči nepočujúcich)

Žáner: Správy

Zoznam epizód

Hlavné správy 20.9.2021 - sledovať
Hlavné správy 21.9.2021 - sledovať
Hlavné správy 22.9.2021 - sledovať
Hlavné správy 23.9.2021 - sledovať
Hlavné správy 24.9.2021 - sledovať
Hlavné správy 25.9.2021 - sledovať
Hlavné správy 26.9.2021 - sledovať
Hlavné správy 27.9.2021 - sledovať
  Česká republika Česká republika   Po anglicky Po anglicky   Poľsko Poľsko   Chorvátsko Chorvátsko